Notranje podjetništvo = Intrapreneurship

image004

ANTONČIČ, Boštjan. Notranje podjetništvo: prenova konstrukta in razvoj integrativnega modela = (Intrapreneurship: construct refinement and an integrative model development, s slovenskim predgovorom). Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2002. VII, 165 str., graf. prikazi. ISBN 961-91054-0-0. [COBISS.SI-ID121264640]

© Bostjan Antoncic 2005-2017