Podjetniške mreže in rast = The personal resource-acquisition network of the entrepreneur and small firm growth

image010

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Podjetniške mreže in rast = The personal resource-acquisition network of the entrepreneur and small firm growth. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-91054-9-8. [COBISS.SI-ID 235047168]

© Bostjan Antoncic 2005-2017