Books

Books in entrepreneurship and other books:

PODJETNIŠTVO = ENTREPRENEURSHIP

ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., PETRIN, Tea, VAHČIČ, Aleš. Podjetništvo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 485 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7061-279-8. [COBISS.SI-ID 117368576]

NOTRANJE PODJETNIŠTVO = INTRAPRENEURSHIP

ANTONČIČ, Boštjan. Notranje podjetništvo: prenova konstrukta in razvoj integrativnega modela = (Intrapreneurship: construct refinement and an integrative model development, s slovenskim predgovorom). Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2002. VII, 165 str., graf. prikazi. ISBN 961-91054-0-0. [COBISS.SI-ID121264640]

RAST IN RAZVOJ PODJETJA : PRIMERI IZ PODJETNIŠTVA = ENTREPRENEURSHIP CASES – GROWTH AND DEVELOPMENT

ANTONČIČ, Boštjan. Rast in razvoj podjetja : primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2002. 153 str., graf. prikazi. ISBN 961-91054-1-9. [COBISS.SI-ID 121264896]

PRIMERI IZ PODJETNIŠTVA : USTANOVITEV, ZAGON IN RAST PODJETJA = ENTREPRENEURSHIP CASES – START-UP, MOMENTUM AND GROWTH

ANTONČIČ, Boštjan. Primeri iz podjetništva : ustanovitev, zagon in rast podjetja. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2005. 169 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-91054-4-3. [COBISS.SI-ID 221276928]

PODJETNIŠKE MREŽE IN RAST = THE PERSONAL RESOURCE-ACQUISITION NETWORK OF THE ENTREPRENEUR AND SMALL FIRM GROWTH

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Podjetniške mreže in rast = The personal resource-acquisition network of the entrepreneur and small firm growth. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-91054-9-8. [COBISS.SI-ID 235047168]

USTANAVLJANJE, RAST IN RAZVOJ PODJETJA : PRIMERI IZ PODJETNIŠTVA = ENTREPRENEURSHIP CASES – START-UP, GROWTH AND DEVELOPMENT

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Ustanavljanje, rast in razvoj podjetja : primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-91054-8-1. [COBISS.SI-ID235046656]

JADRALNI MEDALJI V RAZREDU SOLING – VZTRAJNOST, TALENT IN MANAGEMENT = SAILING MEDALS IN SOLING CLASS

ANTONČIČ, Boštjan. Jadralni medalji v razredu soling – vztrajnost, talent in management. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 76 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-91054-7-4. [COBISS.SI-ID 235046400]

PROBLEMATIKA RASTI PODJETJA : PRIMERI IZ PODJETNIŠTVA = ENTREPRENEURSHIP CASES – GROWTH

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Problematika rasti podjetja : primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-6709-02-6. [COBISS.SI-ID 241366528]

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA = BUSINESS PLAN PREPARATION GUIDEBOOK

VIDIC, Lina, ZIRNSTEIN, Elizabeta, RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan. Priročnik za pripravo poslovnega načrta. Piran: Www.tiskpiran.si, 2008. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-92409-0-8. [COBISS.SI-ID 238842624]

PODJETNIŠTVO = ENTREPRENEURSHIP

RUZZIER, Mitja (ur.), ANTONČIČ, Boštjan (ur.), BRATKOVIČ, Tina (ur.), HISRICH, Robert D. (ur.). Podjetništvo. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008. 361 str., ilustr. ISBN 978-961-6709-03-3. [COBISS.SI-ID 241366784]

RDEČICA NEBA : (N. PESMI) = POEMS

ANTONČIČ, Boštjan. Rdečica neba : (n. pesmi). Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008. 99 str. ISBN 978-961-6709-05-7. [COBISS.SI-ID 242016000]

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH, NOTRANJE PODJETNIŠTVO IN RAST PODJETJA = EMPLOYEE SATISFACTION, CORPORATE ENTREPRENEURSHIP AND GROWTH OF THE FIRM

AUER, Jasna, ANTONČIČ, Boštjan. Zadovoljstvo zaposlenih, notranje podjetništvo in rast podjetja. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009. ISBN 978-961-6709-08-8. [COBISS.SI-ID 247181824]

OSEBNE MREŽE PODJETNIKOV = SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF SLOVENIAN ENTREPRENEURS’ PERSONAL NETWORKS

BRATKOVIČ, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja. Osebne mreže podjetnikov = Social network analysis of slovenian entrepreneurs’ personal networks. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009. ISBN 978-961-6709-07-1. [COBISS.SI-ID 246526208]

BELO ZLATO : (N. PESMI 2) = POEMS

ANTONČIČ, Boštjan. Belo zlato : (n. pesmi 2). Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009. ISBN 978-961-6709-09-5. [COBISS.SI-ID 248206336]

USTANAVLJANJE IN MANAGEMENT PODJETIJ : PRIMERI IZ PODJETNIŠTVA = ENTREPRENEURSHIP CASES

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ KREGAR, Tina, AUER ANTONČIČ, Jasna. Primeri iz podjetništva: ustanavljanje in management podjetij. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2013. 439 str. ISBN 978-961-6709-14-9. ISBN 978-961-6709-15-6. [COBISS.SI-ID 269054464]

DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO = FAMILY BUSINESS

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, JURIČIČ, Denis. Družinsko podjetništvo : značilnosti v Sloveniji. Ljubljana: Ernst & Young, 2015. ISBN 978-961-93881-0-5. [COBISS.SI-ID 281106432]

FAMILY BUSINESS

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, JURIČIČ, Denis. Family business characteristics in Slovenia. Ljubljana: Ernst & Young, 2015. ISBN 978-961-93881-1-2. [COBISS.SI-ID 281106688]

PODJETNIŠTVO = ENTREPRENEURSHIP

ANTONČIČ, Boštjan (urednik). Podjetništvo : glavni dejavnik razvoja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2022. ISBN 978-961-240-382-9. http://maksi2.ef.uni-lj.si/zaloznistvoslike/499/Podjetni%C5%A1tvo.pdf. [COBISS.SI-ID 110246915]